Romantik Şiirde Doğu Batı Meseleleri Genel Felsefe

Romantik Şiirde Doğu Batı Meseleleri

ISBN-13:
9789754377460
ISBN-10:
978-975-43
Yayın Tarihi:
Sayfa Sayısı:
157
Yazar:
Selahaddin Halilov
Dil:
Türkçe

Kitap Hakkında

Evet, dünya bu gün birçok küresel sorunlarla karşı-karşıyadır. Batı bu sorunları kendi imkânlarıyla çözebilecek güçte değildir. Onun Doğu ruhuna ihtiyacı var. Fakat bu ruh çağdaş Doğunun görünen katmanlarında gözükmemektedir. Doğunun derin genetik katmanlarında uyuyan büyük ruhanî gücün geri dönmesini sağlamak çağdaş Doğunun imkânları dışındadır. Bunu sağlayabilmek için Batının yardımına ihtiyaç vardır. Batı kendisinin ve tüm insanlığın istikbali uğruna, zaten yozlaşan çağdaş Doğuyu daha da ezmek için değil, onun kendisine ve kendi ruhanî özüne dönmesi için çaba göstermelidir. Aida İmankuliyeva bu konuda şöyle diyor: Doğuda hayatın mükemmelleşmesi için sadece hissî âlem ve felsefî idrakin derinliği yeterli değildir. Aynı şekilde, kültürel alandaki başarılar ve teknolojinin gelişmesi de insanın manevî ve toplumsal uyanışı için yeterli olmamaktadır. . Aida İmankuliyeva, medeniyetler arasındaki ilişkileri, Doğu ve Batı düşüncesinin ortak ve farklı yönlerini ve bu problemlerin Arap edebiyatı üzerindeki etkisini araştırmalarına konu eden, XX. Yüzyılın sonlarında Azerbaycan için özellikle güncel olan bu meseleleri edebî ve eleştirel bir bağlamda Azerbaycanda ve Türk dünyasında gündeme getiren çok değerli bir âlim ve bir felsefecidir

Yorumlar

Geri Bildirim Gönder