Kur´an´ı Anlamak; Tefsir İlminin Temel Meseleleri Tefsir - Meal

Kur´an´ı Anlamak; Tefsir İlminin Temel Meseleleri

ISBN-13:
9789753554770
ISBN-10:
Yayın Tarihi:
Sayfa Sayısı:
298
Yazar:
Cemâleddîn El-Kasımî
Dil:
Türkçe

Kitap Hakkında

"Şam Allâmesi" unvanıyla anılan Cemaleddin el-Kasımi´nin Mehasinü´t-Te´vil adlı on iki ciltlik tefsiri, Türkiye´de dikkatlerden kaçmayı hak etmemiş bir eser. Selefî anlayışın ve ictihadî bakış açısının hakim olduğu bir tavırla kaleme alınmış bu eserin ilk cildi bir tefsir usulü niteliğinde ve girizgahını teşkil ettiği dev eserlerden müstakil olarak da değerlendirilebilecek bir mahiyet arz ediyor. Tefsir ilminin genel kaideleri ve bahislerini derin bir vukuf ve anlamlı bir itidal ölçüsüyle ele alıyor ve olabildiğince az tartışmalı formüllere bağlıyor. Herhalde bu tür bir tarzı geliştirmesinde Şatıbî´nin el-Muvafakat adlı eserine dayanması önemli rol oynamıştır. Kitap boyunca Şatıbî´nin fikirleri kılavuz önermeler halinde ve yerinden oynatılmaz bir mantık örgüsü içinde Kasımî´ye yol gösteriyor. Bu haliyle kitabı bir Şatıbî ekolü ürünü saymak bile mümkün.

Yorumlar

Geri Bildirim Gönder