Asar-ı Bakiye 3; Bilginlerin Yaşamları ve Yapıtları Bilim Tarihi

Asar-ı Bakiye 3; Bilginlerin Yaşamları ve Yapıtları

ISBN-13:
9789756360101
ISBN-10:
9789756360
Yayın Tarihi:
Sayfa Sayısı:
212
Yazar:
Salih Zeki
Dil:
Türkçe

Kitap Hakkında

Türk bilim tarihi ve bilim felsefesi araştırmalarının kurucusu olan Salih Zeki, 1913 yılında yayımlamaya başladığı Asar-ı Bakiye adlı bu yapıtında Ortaçağ İslam Dünyasında yapılan matematik ve astronomi çalışmalarını bütün boyutlarıyla sergilemiş ve batılı oryantalistlerin bilerek veya bilmeyerek tarihi hakikatleri çarpıtmalarını engellemeye çalışmıştır. Salih Zeki Bey Asar-ı Bakiye adlı mükemmel yapıtını dört cilt olarak tasarlamış ve Birinci cildinde Trigonometri tarihini, İkinci cildinde hesap ve cebir tarihini, Üçüncü cildinde Astronomi Tarihini ve Dördüncü cildinde de geometri tarihini konu edinmiştir. Aradan geçen doksan yıldan sonra Asar-ı Bakiyenin günümüz Türkçesine dönüştürülerek yeniden basılmıştır.

Yorumlar

Geri Bildirim Gönder